Biuro Podróży Kon Tiki Łabaz i Grochantz sp.j. zaprasza do współpracy

– kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,

– wychowawców kolonijnych,

– ratowników z uprawnieniami WOPR,

– instruktorów sportowych w zakresie: fitness/aerobic, narciarstwo, survival, taniec.

Od kandydatów oczekujemy:

– aktualnych uprawnień zgodnie z przepisami MEN tj. zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców kolonijnych, zaświadczenie o zatrudnieniu jako czynny nauczyciel (ważne maximum 3 miesiące) lub inne wymienione w ustawie

– doświadczenia na minimum 3 turnusach,

– odpowiedzialności, zaangażowania, kreatywności, odporności na stres,

– umiejętności prowadzenia gier i zabaw z dziećmi w różnym wieku,

– dyspozycyjności.

 

Wymagane dokumenty:

– cv oraz list motywacyjny,

– wypełniony własnoręcznie kwestionariusz osobowy,

– wypełnione własnoręcznie oświadczenie do celów podatkowych (WORD lub PDF ) w 2 egzemplarzach,

– kserokopie legitymacji studenckiej, emerytalnej,

– kserokopie dowodu osobistego,

– kserokopie uprawnień – typu zaświadczenia o zatrudnieniu, o ukończeniu kursu, j.w.

– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub w przypadku nauczycieli podpisanie oświadczenie o niekaralności

– UMOWA ZLECENIE WZÓR

Do zgłoszenia prosimy dołączyć niniejsze oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

PROSZĘ KIEROWAĆ DOKUMENTACJĘ NA ADRES: kadra@kontiki.pl

Nie przyjmujemy dokumentów na adres kontiki@kontiki.pl